Od czego zależy wysokość oprocentowania lokaty?

Na wysokość oprocentowania lokaty w każdym banku wpływ ma około dwudziestu różnych czynników. Poniżej postaramy się omówić najważniejsze z nich.

Po pierwsze, na wysokość oprocentowania lokaty, a co za tym idzie na warunki, jakie mogą zagwarantować banki ma wpływ wysokość stóp procentowych na danym rynku finansowym. Stopy procentowe są ustalane odgórnie przez Radę Polityki Pieniężnej, która działa przy Narodowym Banku Polskim. To właśnie stopy procentowe bezpośrednio wypływają na wysokość oprocentowania, po jakim pożyczają sobie nawzajem pieniądze banki w naszym kraju. Im wyższe stopy procentowe obowiązują w danym okresie na rynku finansowym, tym drożej banki będą uzyskiwały na rynku pieniądze. Czyli im wyższe stopy procentowe, tym wyższe oprocentowanie lokat dla przeciętnych klientów banku.

Stopy procentowe rosną, gdy rośnie inflacja, czyli wtedy, gdy pieniądz traci na wartości. Im wyższa inflacja, tym wyższe ceny. Zwykle dzieje się tak wtedy, gdy postęp całej gospodarki wyhamowuje. To właśnie wtedy, gdy gospodarka zwalnia najmniej opłaca się inwestowanie w lokaty, choćby krótkoterminowe. Lepiej jest zaczekać, aż stopy procentowe zaczną rosnąć.

Konkurencja na rynku

Kolejny czynnik, który ma duży wpływ na wysokość oprocentowania lokat, to konkurencyjność pomiędzy bankami. Co jakiś czas na rynku polskim pojawia się nowy gracz, niektórzy z nich są bardziej agresywni w konkurowaniu o lokaty. To właśnie młode, agresywne banki, które potrzebują dużo kapitału na początek na rozruch będą nam oferowały najlepsze warunki lokat. To właśnie z lokat bowiem pochodzą pieniądze, które następnie banki przeznaczają na udzielanie kredytów. W tyle zostają duże stare banki, chyba że zależy im na tym, aby zmienić politykę i zacząć udzielać lepiej oprocentowanych lokat, aby przyciągnąć klienta pod wpływem konkurencji. W tym sensie duża różnorodność i duża ilość banków na rynku ma pozytywny wpływ na przeciętną wysokość oprocentowania lokat.

Monitoring rządu

Innym czynnikiem są regulacje prawne i wysokość podatków, które nakłada rząd na zyski z lokat. Sektor bankowy w każdym kraju jest mocno nadzorowany. Poza rządem w określonym państwie, banki poddają się standardom, jakie narzucają międzynarodowe organizacje. Dzięki poddawaniu się takim obostrzeniom banki zyskują zaufanie w oczach społeczeństwa, co przekłada się na ich większe zyski. Przykładem jest umowa bazylejska, do której stosowanie się będzie niosło konieczność podniesienie kapitału, który posiada bank. Im wyższy kapitał, tym większe zabezpieczenie przed upadkiem banku nawet w trudnych warunkach. Im większy kapitał będzie musiał mieć bank, tym mocniej będzie musiał zawalczyć o pieniądze z lokat, podnosząc oprocentowanie takich produktów, co oznacza oczywiście większy zarobek dla klientów zainteresowanych owymi lokatami.

Konstrukcja produktu

Kolejne czynniki wpływające na wysokość oprocentowania lokat to czynniki związane z samą specyfiką lokaty. Jasną regułą jest na przykład ta mówiąca, że im dłuższa lokata, tym większe oprocentowanie. Banki nie są zainteresowane wysokim oprocentowywaniem pieniędzy, którymi będą mogły obracać przez krotki okres czasu. Dlatego oprocentowanie lokat jednodniowych jest niewielkie w stosunku dobowym. Jeśli jednak postanowimy zachować pieniądze na lokacie przez trzy lata, w dodatku jeśli zobowiążemy się do utracenia odsetek przy wcześniejszej wypłacie kapitału, wówczas bank zagwarantuje nam stosunkowo wysokie oprocentowanie, w porównaniu z innego rodzaju lokatami. 

Wysokość oprocentowania lokaty, którą będzie mógł nam zaproponować bank będzie też zależała od tego czy jesteśmy stałymi klientami banku, czy posiadamy w nim również inne produkty finansowe, czy też nie posiadamy nawet konta bankowego, a chcemy ulokować jedynie nasze pieniądze na lokacie. W tym drugim przypadku będziemy niekiedy musieli liczyć się z różnicą nawet 2% w oprocentowaniu.

admin poniedziałek, 04 maj 2015 - 10:02 am | | Domyślne
Użyte znaczniki: , , ,

Informacje

This is the Andreas-3 template for PivotX. You can change this text by editing the file '_sub_about.tpl' in your pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

The image in the header is © Andreas Reinhold.

Znaczniki

Archiwum

Kategorie

Linki

To change the links in this list, edit the file '_sub_link_list.tpl' in the pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

Szukaj

Last Comments

Serwis

zasilane przez PivotX - 2.3.11 
XML: kanał RSS 
XML: kanał Atom 

Informacje

This is the Andreas-3 template for PivotX. You can change this text by editing the file '_sub_about.tpl' in your pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

The image in the header is © Andreas Reinhold.

Znaczniki

Last Comments

Linki

To change the links in this list, edit the file '_sub_link_list.tpl' in the pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

Szukaj

Serwis

zasilane przez PivotX - 2.3.11
XML: kanał RSS
XML: kanał Atom