Sposoby wyliczania oprocentowania.

Oprocentowanie lokat bankowych można podzielić na oprocentowanie efektywne, oprocentowanie netto i oprocentowanie rzeczywiste. Do ich wyliczenia potrzebna jest znajomość pewnych wzorów, według których można określić wartość każdego oprocentowania. Wzory wydają się dosyć skomplikowane, ale znając wszystkie wartości wystarczy je podstawić, aby wyliczyć wszystko bardzo dokładnie. Takie wyliczenia mogą nam pomóc w wyborze najlepiej opłacalnej lokaty w naszym przypadku. Nie zawsze wynik będzie w stu procentach zgodny z prawdą, ale da nam bynajmniej pewne przybliżenie do ostatecznych wartości każdego oprocentowania. Warto te wzory znać, lub mieć gdzieś zapisane, jeśli planujemy w przyszłości oszczędzać właśnie za pomocą lokaty.

Oprocentowanie efektywne.

Jednym z rodzajów oprocentowania lokaty bankowej jest oprocentowanie efektywne. Podaje się je w skali roku i nie uwzględnia ono kapitalizowania odsetek. Do jego wyliczenia musimy znać wielkość oprocentowania nominalnego lokaty. Oprocentowanie efektywne nie określa podatku Belki. Kwotę zgromadzona na koniec okresu umownego oblicza się za pomocą specjalnego wzoru. Mnoży się kwotę jaką wpłaciliśmy na lokatę przez pewien ułamek. Jest nim suma jednego i ułamka oprocentowania nominalnego przez liczbę kapitalizacji w ciągu roku pomnożonej przez sto, wszystko podnosi się do potęgi stanowiącej liczbę kapitalizacji odsetek na rok i liczbę lat na jakie włożyliśmy lokatę.

Oprocentowanie netto.

Oprocentowanie netto określa jaka jest wielkość oprocentowania uwzględniając podatek Belki. Podatek ten pomniejsza wielkość naszych odsetek. Oblicza się je mnożąc 0,81 przez oprocentowanie brutto, czyli nic innego jak przez oprocentowanie nominalne naszej lokaty. Przyjrzyjmy się przykładowi. Wpłacamy na lokatę na dwanaście miesięcy kwotę dziesięciu tysięcy złotych. Oprocentowanie nominalne będzie wynosiło 5%, zaś kapitalizacja odsetek będzie kwartalna. Podatek od zysku jak wiemy wynosi 19%. Obliczając zarobek po trzech miesiącach zarobimy 101,25 zł. Po pół roku będziemy mieli już te 101,25 zł plus 203,52 zł. Po roku na czysto uda nam się zarobić 411,19 zł. Oprocentowanie efektywne netto będzie w tym przypadku różne 4,1%.

Oprocentowanie rzeczywiste.

Ostatnim z oprocentowania lokaty, jest oprocentowanie rzeczywiste, zwane również oprocentowaniem realnym. Określa ono jak sama nazwa wskazuje rzeczywistą zyskowność na lokacie. Jest to oprocentowanie, które uwzględnia również inflację. Mówiąc inaczej jest to oprocentowanie netto pomniejszone właśnie o wartość inflacji.

admin czwartek, 27 październik 2016 - 2:34 pm | | Domyślne
Użyte znaczniki: , , ,

Informacje

This is the Andreas-3 template for PivotX. You can change this text by editing the file '_sub_about.tpl' in your pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

The image in the header is © Andreas Reinhold.

Znaczniki

Archiwum

Kategorie

Linki

To change the links in this list, edit the file '_sub_link_list.tpl' in the pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

Szukaj

Last Comments

Serwis

zasilane przez PivotX - 2.3.11 
XML: kanał RSS 
XML: kanał Atom 

Informacje

This is the Andreas-3 template for PivotX. You can change this text by editing the file '_sub_about.tpl' in your pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

The image in the header is © Andreas Reinhold.

Znaczniki

Last Comments

Linki

To change the links in this list, edit the file '_sub_link_list.tpl' in the pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

Szukaj

Serwis

zasilane przez PivotX - 2.3.11
XML: kanał RSS
XML: kanał Atom