Konsekwencje braku spłaty kredytów gotówkowych

Podpisywanie umowy kredytowej w każdym przypadku wiąże się z pewnym ryzykiem. Niepewności nie da się wyeliminować, ale można poznać konsekwencje braku spłaty zobowiązania, a tym samym znacznie lepiej zabezpieczyć własne interesy w przyszłości. W artykule poznasz najważniejsze zagrożenia, kiedy przestajesz spłacać raty kredytów gotówkowych, a także innych rodzajów pożyczek.

Główne konsekwencje braku spłaty zobowiązań

Jeżeli nie powiadamiasz instytucji finansowej o problemach finansowych możesz spodziewać się w dobrym scenariuszu ponaglenia dotyczącego spłaty zadłużenia. W skrajnych (negatywnych) przypadkach natomiast pożyczkodawca rozwiązuje natychmiast umowę kredytową i wysyła pismo z informacją o natychmiastowej spłacie kapitału początkowego wraz z odsetkami. Nie jest to zbyt komfortowa sytuacja, szczególnie dla pożyczkobiorców znajdujących się w tragicznej sytuacji ekonomicznej. Przez takie postępowanie można stracić nawet nieruchomość, jeżeli stanowiła zabezpieczenie w umowie kredytowej. Ryzykownych pożyczkobiorców prosi się o podpisanie oświadczenia o dobrowolnej egzekucji komorniczej. Ewentualnie trzeba podpisać weksel in blanco. Taki weksel stanowi dla banku podstawę do szybkiego ubiegania się o niespłacone zadłużenie i to bez żadnych rozpraw w sądach powszechnych. Dalszy brak spłaty zadłużenia prowadzi do wpisania do krajowego rejestru dłużników. Taki wpis uniemożliwia najczęściej podpisanie umów o telefon, o internet, a także wielu innych dokumentów niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Nieuczciwy dłużnik to po prostu podmiot, który nie ma społecznego zaufania. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej wpis do rejestru dłużników jest bardzo trudnym zagadnieniem.

Kolejny kredyt z ogromnymi trudnościami

Jedna z poważniejszych konsekwencji to drastyczne pogorszenie historii kredytowej w BIK, a także innych popularnych rejestrach. Nie spłacasz jednej umowy? Dla większości pożyczkodawców to znak, aby przy kolejnych umowach prosić o dodatkowe zabezpieczenia. Oczywiście przy ubieganiu się o kolejny kredyt gotówkowy nie masz szans na optymalne oprocentowanie. Terminowa spłata kredytów, a także innych codziennych zobowiązań jest kluczowa, aby nie stracić zaufania wśród różnorodnych grup kontrahentów.

admin środa, 08 marzec 2017 - 11:54 am | | Domyślne

Informacje

This is the Andreas-3 template for PivotX. You can change this text by editing the file '_sub_about.tpl' in your pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

The image in the header is © Andreas Reinhold.

Znaczniki

Archiwum

Kategorie

Linki

To change the links in this list, edit the file '_sub_link_list.tpl' in the pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

Szukaj

Last Comments

Serwis

zasilane przez PivotX - 2.3.11 
XML: kanał RSS 
XML: kanał Atom 

Informacje

This is the Andreas-3 template for PivotX. You can change this text by editing the file '_sub_about.tpl' in your pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

The image in the header is © Andreas Reinhold.

Znaczniki

Last Comments

Linki

To change the links in this list, edit the file '_sub_link_list.tpl' in the pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

Szukaj

Serwis

zasilane przez PivotX - 2.3.11
XML: kanał RSS
XML: kanał Atom