Kredyt bankowy w Polsce.

Każdy kredyt zanim otrzymamy wymaga od nas złożenia w instytucji jaka ma nam ten kredyt udzielić wniosku kredytowego. We wniosku kredytowym wskazuje się kilka ważnych informacji. Trzeba wskazać tam kwotę kredytu, terminy spłaty, cel, okres kredytowania, oraz informacje o zadłużeniu ogółem. Trzeba wskazać zadłużenia jakie mamy z tytułu innych kredytów i pożyczek, podać dane o naszej sytuacji finansowej jak również zaproponować formy zabezpieczenia kredytu o jaki się staramy. Sama umowa kredytu bankowego składa się z sześciu etapów. Pierwszym z nich jest samo wnioskowanie. Drugi etap to analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy. Trzecim etapem jest podjęcie decyzji kredytowej przez bank. Czwarty etap to podpisanie umowy. Etapem piątym natomiast jest wypłata kredytu w formie określonej umową. Ostatni szósty etap to nich innego jak kontrola zgodności wykorzystania kredytu z tym co zostało wskazane w umowie kredytowej.

W procesie analizy zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę kilka ważnych czynników. W zależności od tego, czy o kredyt stara się osoba fizyczna, czy też osoba prawna czynniki te nieco się od siebie różnią. W przypadku osób fizycznych sprawdza się majątek kredytobiorcy, jego dochody, zatrudnienie, a także sprawdza się, czy ma inne kredyty. W przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej bank przeprowadza analizę finansową, a także ocenia płynność finansową i sprawność działania. Znaczenie ma również współpraca kredytobiorcy z innymi bankami w jakich do tej pory brał kredyt. W tradycyjnej umowie kredytowej powinny znaleźć się kluczowe elementy. Trzeba wskazać datę i miejsce zawarcia umowy, dokładne dane stron umowy, ogólne postanowienia odnośnie kredytu, a także jego kwotę i walutę, jeżeli mamy do czynienia z kredytem w innych walutach niż złotówki. W umowie kredytowej powinny być wskazane warunki uruchomienia kredytu, a także cel tego kredytu oraz okres kredytowania i zasady oraz termin spłaty kredytu. Podpisując umowę kredytową powinniśmy zwrócić uwagę, czy wskazane są wysokość prowizji, wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany. Nie może również zabraknąć informacji o sposobie zabezpieczenia kredytu, a także informacji o uprawnieniach banku do kontrolowania wykorzystania i spłaty kredytu. Prawidłowo skonstruowana umowa kredytowa zawiera również informacje odnośnie terminu i sposobu przekazania kwoty kredytowej, a także zawiera informacje odnośnie warunków zmiany lub odstąpienia od umowy zarówno przez bank jak i przez kredytobiorcę.

admin poniedziałek, 16 październik 2017 - 2:49 pm | | Domyślne
Użyte znaczniki: , , , , ,

Informacje

This is the Andreas-3 template for PivotX. You can change this text by editing the file '_sub_about.tpl' in your pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

The image in the header is © Andreas Reinhold.

Znaczniki

Archiwum

Kategorie

Linki

To change the links in this list, edit the file '_sub_link_list.tpl' in the pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

Szukaj

Last Comments

Serwis

zasilane przez PivotX - 2.3.11 
XML: kanał RSS 
XML: kanał Atom 

Informacje

This is the Andreas-3 template for PivotX. You can change this text by editing the file '_sub_about.tpl' in your pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

The image in the header is © Andreas Reinhold.

Znaczniki

Last Comments

Linki

To change the links in this list, edit the file '_sub_link_list.tpl' in the pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

Szukaj

Serwis

zasilane przez PivotX - 2.3.11
XML: kanał RSS
XML: kanał Atom