Formy zabezpieczenia kredytu

W przypadku brania większych kredytów bank może chcieć od nas, abyśmy w jakiś sposób ten kredyt zabezpieczyli. Jest wiele form zabezpieczania kredytów i każdy możne znaleźć dla siebie najbardziej odpowiedni. Najpopularniejszą formą zabezpieczenia kredytu jest poręczenie. Jest to umowa cywilnoprawna, w której jedna ze stron pełni funkcje poręczyciela i zobowiązuje się, że w przypadku kiedy dłużnik nie będzie spłacał kredytu zrobi to za niego. Kredyt można zabezpieczyć za pomocą weksla własnego lub in blanco. Wypełnia się czysty weksel i go wypisuje. W momencie, kiedy zaprzestajemy płacić kredytu bank jest uprawniony do tego, aby ten weksel wypełnić. Weksel własny jest papierem wartościowym jaki sporządza się po to, aby przysiąc, że zapłaci się daną sumę pieniędzy w ściśle określonym terminie.

Awal bankowy.

Inną formą zabezpieczenia kredytu bankowego jest tak zwany awal bankowy. Jest to forma poręczenia wekslowego. Jest to zobowiązanie banku do wypłacenia sumy wekslowej, w przypadku, kiedy nie zostanie ona wypłacona przez osobę, która ten weksel wystawiła. Awal może zostać udzielony jednorazowo, lub w niektórych przypadkach na okres jednego roku. W tym przypadku bank przejmuje na siebie ryzyko. Awal powiększa wielkość weksla.

Gwarancja bankowa.

Gwarancja bankowa jest jedną z popularniejszych forma zabezpieczenia kredytu. rolę gwaranta w tym przypadku przyjmuje sam bank. Jest to zabezpieczenie chociażby w sytuacji, kiedy bank ogłosi upadłość, a my posiadamy w banku pieniądze. Dzięki gwarancji nie stracimy naszych oszczędności, tylko zostaną nam one wypłacone w innej placówce bankowej. Bardzo popularne jest również ubezpieczenie kredytu. Jest ono wskazane zwłaszcza, jeżeli jest brana dosyć wysoka suma kredytu. w przypadku braku spłaty kredytu bank otrzyma ubezpieczenie, dzięki któremu nie utraci pieniędzy jakie pożyczył. Jest to bezpieczne, jeżeli bank pożycza sporą sumę pieniędzy. Też ryzykuje, a mając ubezpieczenie na ten kredyt ma większą szansę, że nie straci na tejże inwestycji. Można również dać coś pod zastaw w zamian za otrzymanie kredytu bankowego. Najbardziej popularna jest hipoteka. Zabezpiecza się w ten sposób spłatę kredytu branego na zakup jakiejś nieruchomości lub na jej budowę. Nieruchomość ta musi mieć jednak założoną księgę wieczystą. Każda z form zabezpieczenia kredytu ma zminimalizować ryzyko jakie ponosi bank, który udziela tego kredytu, jak też i osoba, która ten kredyt bierze. Bez żadnego zabezpieczenia nigdy nie ma pewności, że z przyczyn losowych umowa kredytu nie zostanie zrealizowana do końca tak jak powinna.

admin piątek, 09 listopad 2018 - 2:07 pm | | Domyślne

Informacje

This is the Andreas-3 template for PivotX. You can change this text by editing the file '_sub_about.tpl' in your pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

The image in the header is © Andreas Reinhold.

Znaczniki

Archiwum

Kategorie

Linki

To change the links in this list, edit the file '_sub_link_list.tpl' in the pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

Szukaj

Last Comments

Serwis

zasilane przez PivotX - 2.3.11 
XML: kanał RSS 
XML: kanał Atom 

Informacje

This is the Andreas-3 template for PivotX. You can change this text by editing the file '_sub_about.tpl' in your pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

The image in the header is © Andreas Reinhold.

Znaczniki

Last Comments

Linki

To change the links in this list, edit the file '_sub_link_list.tpl' in the pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

Szukaj

Serwis

zasilane przez PivotX - 2.3.11
XML: kanał RSS
XML: kanał Atom