Wypłata kredytu co warto wiedzieć

Kredyt gotówkowy to kredyt który cieszy się coraz większym zainteresowaniem, wypłacany jest najczęściej, wbrew nazwie, bezgotówkowo, przelewem na wskazany przez kredytobiorcę rachunek, nie wiesz jaki kredyt wybrać? to sprwadź ofertę na http://www.jaki-kredyt-wybrac.pl. Dostępność wypłaty w gotówce uzależniona jest od banku, niektóre banki nie prowadzą obsługi kasowej.

Harmonogram spłaty kredytu

Harmonogram spłaty kredytu to nic innego jak tylko zestawienie terminów spłaty rat i kwot, które powinniśmy wpłacić na rachunek banku w określonym czasie. Niektóre banki do harmonogramu dołączają również wypełnione druki polecenia przelewu, których można użyć, jeśli kredyt spłacamy gotówką w kasie banku lub na poczcie, w tej sytuacji jest to duże ułatwienie.

 

Rezygnacja z kredytu po podpisaniu umowy

Jak się okazuje ustawa o kredycie konsumenckim daje nam konsumentom prawo zmiany decyzji już po podpisaniu umowy. Zrezygnować z kredytu można w terminie 14 dni od zaciągnięcia zobowiązania, choć nie wszyscy o tym wiedzą. Rezygnacja powinna mieć formę pisemną, najlepiej wysłać ją listem poleconym, aby mieć dowód jej złożenia. Oświadczenie takie można wysłać najpóźniej w ostatnim dniu przed upłynięciem ustawowego terminu.

W sytuacji kiedy kwota kredytu już została przelana na nasz rachunek, musimy ją zwrócić kredytodawcy bezzwłocznie i nie później niż w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do tej kwoty niestety będziemy zobowiązani doliczyć odsetki za okres od dnia wypłaty do dnia spłaty zobowiązania. Kredytodawca czyli bank nie ma prawa zatrzymać żadnych innych pobranych od nas opłat, za wyjątkiem opłat notarialnych i poniesionych na rzecz organów administracji publicznej.

W sytuacji jeśli kredytodawca nie poinformował nas o możliwości rezygnacji z umowy, możemy wykorzystać zapisy ustawy o kredycie konsumenckim i spłacić kredyt bez odsetek i innych kosztów.

Spłata kredytu przed terminem

Kredyt gotówkowy możemy w każdym czasie spłacić całość lub część kredytu. Bank może pobrać od nas dodatkową opłatę za spłatę kredytu przed terminem, w sytuacji kiedy:

• Spłacamy kredyt w okresie, kiedy stopa oprocentowania jest stała;

• Kwota spłacanego w okresie 12 kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu nie może być jednak wyższa niż 1 procent spłacanej części kredytu, gdy do końca spłat pozostał więcej niż jeden rok lub 0,5 procent w innych przypadkach.

Opóźnienie w spłacie raty

W przypadku opóźnienia w spłacie raty kredytu bank naliczy nam odsetki za nieterminową spłatę. Za upomnienia kredytodawcy najczęściej pobierają dodatkowe opłaty.

admin wtorek, 24 wrzesień 2019 - 11:04 am | | Domyślne

Informacje

This is the Andreas-3 template for PivotX. You can change this text by editing the file '_sub_about.tpl' in your pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

The image in the header is © Andreas Reinhold.

Znaczniki

Archiwum

Kategorie

Linki

To change the links in this list, edit the file '_sub_link_list.tpl' in the pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

Szukaj

Last Comments

Serwis

zasilane przez PivotX - 2.3.11 
XML: kanał RSS 
XML: kanał Atom 

Informacje

This is the Andreas-3 template for PivotX. You can change this text by editing the file '_sub_about.tpl' in your pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

The image in the header is © Andreas Reinhold.

Znaczniki

Last Comments

Linki

To change the links in this list, edit the file '_sub_link_list.tpl' in the pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

Szukaj

Serwis

zasilane przez PivotX - 2.3.11
XML: kanał RSS
XML: kanał Atom