Co to jest lokata bankowa?

Lokata bankowa jest rodzajem umowy zwieranej z bankiem. Umowa rozpoczyna się od momentu, gdy wpłacimy określoną sumę pieniędzy na określone konto z góry zadeklarowanym terminem, przed upływem którego zobowiązujemy się nie wypłacać wpłaconych środków pieniężnych. Po upływie zadeklarowanego terminu bank wypłaci nam zdeponowaną kwotę pieniężną wraz z odsetkami. Jeśli pieniądze z lokaty będziemy chcieli wypłacić wcześniej wtedy bank zabierze lub obniży znacząco nasze oprocentowanie lokaty.

Zasada jest przeważnie tak, że im większa kwota zdeponowana na lokacie tym na wyższe oprocentowanie będziemy mogli liczyć. Podobnie rzecz się ma jeśli chodzi o długość okresu na jaki zdecydujemy się zdeponować nasze oszczędności. Im okres ten jest dłuższy tym większe prawdopodobieństwo tego, że otrzymamy lepsze oprocentowanie lokaty bankowej. Przeważająca część banków określa w swoich regulaminach minimalną kwotę od jakiej możemy zacząć założenie lokaty.

Lokata bankowa często jest także nazywana depozytem bankowym. Innymi słowy lokata bankowa jest produktem inwestycyjnym oferowanym przez banki. Szukając jeszcze innych określeń dla lokaty bankowej można powiedzieć, że jest to rodzaj pożyczki, którą my udzielamy danemu bankowi w zamian za korzyści w postaci odsetek. Banki poprzez nasze lokaty posiadają środki na to, aby zarabiać na najróżniejszego typu kredytach bankowych. Przez cały okres na jaki zdecydujemy się założyć lokatę bankową środki zdeponowane na danym rachunku są zablokowane. Odblokowanie tych środków pieniężnych spowoduje utratę odsetek bankowych, czyli naszego zysku z lokaty. Lokata bankowa jest bardzo prostą i niezwykle prostą formą na pomnażanie swoich środków finansowych. W sytuacji, gdy po okresie zadeklarowanego terminu nie wypłacimy zgromadzonych środków pieniężnych lokata może ulec przedłużeniu jeśli jest ona lokatą odnawialną. Odsetki od lokaty w tej sytuacji mogą być doliczone do kwoty lokaty, następuję wtedy tak zwana kapitalizacja. Odsetki mogą być także na wskazany przez posiadacza rachunek bankowy. W przypadku kapitalizacji kwota odsetek powiększa kwotę zadeklarowanej lokaty. Wszystkie zasady dotyczące lokat są szczegółowo regulowane przez każdy bank.

admin poniedziałek, 12 styczeń 2015 - 10:09 am | | Domyślne

Informacje

This is the Andreas-3 template for PivotX. You can change this text by editing the file '_sub_about.tpl' in your pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

The image in the header is © Andreas Reinhold.

Znaczniki

Archiwum

Kategorie

Linki

To change the links in this list, edit the file '_sub_link_list.tpl' in the pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

Szukaj

Last Comments

Serwis

zasilane przez PivotX - 2.3.11 
XML: kanał RSS 
XML: kanał Atom 

Informacje

This is the Andreas-3 template for PivotX. You can change this text by editing the file '_sub_about.tpl' in your pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

The image in the header is © Andreas Reinhold.

Znaczniki

Last Comments

Linki

To change the links in this list, edit the file '_sub_link_list.tpl' in the pivotx/templates/andreas-3/ folder. You can do this by directly editing the file, or you can go to 'Manage Media' » 'Templates' in the PivotX interface.

Szukaj

Serwis

zasilane przez PivotX - 2.3.11
XML: kanał RSS
XML: kanał Atom