pt.. lip 1st, 2022

  Spłacając dany kredyt spłacamy nie tylko kwotę jaką pożyczyliśmy, ale również odsetki jakie tą kwotę powiększają. Można wyróżnić odsetki budżetowe i odsetki ustawowe. Oba rodzaje odsetek nieco się od siebie różnią.

  Odsetki budżetowe.

  Odsetki budżetowe są to odsetki, jakie naliczane są od zaległości budżetowych. Są to także odsetki jakie nalicza się od niespłaconych w terminie podatków. Każdy niespłacony w terminie podatek jest powiększany o kwotę odsetek. Jeżeli chodzi o stawkę takich odsetek została ona ogłoszona przez Ministra Finansów w tak zwanym Monitorze Polskim. Kwota takich odsetek jest dosyć duża i obecnie wynosi aż dwieście procent podstawowej stopy oprocentowania danego kredytu lombardowego. Jest to dosyć duża kwota i lepiej jest spłacać takie podatki na czas. Jeden dzień zwłoki nie zrujnuje naszego portfela, ale już kilku dniowa obsuwa może spowodować dosyć duże straty. Zawsze kwota odsetek zaokrąglana jest do pełnej kwoty. W przypadku, kiedy naliczone odsetki nie są większe niż trzykrotność opłaty jaką nalicza Poczta Polska za wysłanie przesyłki listowej, takich odsetek się nie nalicza. Koszta wysłania upomnienia byłyby większe niż same odsetki.

  Odsetki ustawowe.

  Najprostszą formą odszkodowania za ewentualne niespłacanie świadczeń pieniężnych na czas są odsetki ustawowe. Dzięki nim jednostka, która udziela nam jakiegoś świadczenia pieniężnego może otrzymać rekompensatę w przypadku, kiedy nie będziemy spłacać zobowiązań na czas. Odsetki ustawowe pozwalają na zminimalizowanie strat jakie poniesie wierzyciel, gdy osoba, która ma wobec niego zobowiązania nie spłaca wszystkiego w takim terminie w jakim powinna. Jest to pewnego rodzaju forma odszkodowania. Wysokość takich odsetek wyliczona jest w rozporządzeniu Rady Ministrów. Najczęściej jednak są to odsetki naliczone od sumy pieniężnej jaka została niespłacona na czas. Odsetki wylicza się poprzez pomnożenie kwoty zaległości przez ilość dni zwłoki oraz przez wysokość stopy procentowej odsetek. Suma jaka wówczas powstanie jest kwotą jaką należy zapłacić za zwłokę. Czasami suma jest bardzo mała i samo upomnienie jest bardziej kosztowne niż odsetki jakie należy zapłacić. Niekiedy są to grosze, które wynoszą mniej niż znaczek pocztowy, koperta i wysłanie takiego listu.

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.